Co z Wielkim Tygodniem?

W związku ze sytuacją pojawiają się pytania co z Wielkanocą i całym Wielkim Tygodniem ?
a to dokument, który rozwiewa wszelkie wątpliwości:

http://www.cultodivino.va/content/cultodivino/it/documenti/decreti-generali/decreti-generali/2020/decreto-triduo-pasquale-2020.html?fbclid=IwAR23fcQTrWY2mnW9lI7LLYsNVmbJoMpuBIlzmrJgWAnRkeU4G64gE9Ya4MM

Najważniejsze decyzje:

po pierwsze: terminu świąt nie wolno zmieniać
po drugie: biskup ordynariusz ma prawo zmienić termin celebracji Mszy Krzyżma

po trzecie: Triduum w katedrach i kościołach parafialnych należy odprawić nawet bez udziału wiernych

po czwarte: w Wielki Czwartek kapłani mają prawo odprawić Mszę bez wiernych (normalnie Mszy Wieczerzy Pańskiej bez wiernych nie sprawuje się).

po piąte: W Mszy Wieczerzy Pańskiej nie wolno dokonywać obrzędu mandatum (obmycia nóg); nie sprawuje się procesji z Sanctissimum (w naszym przypadku procesji do Ciemnicy). Najświętszy Sakrament ma być przechowywany w tabernakulum.

po szóste: w Wielki Piątek biskup ordynariusz ma dodać do modlitwy wiernych intencję za chorych i zmarłych oraz tych, którzy są w trudnej sytuacji

po siódme: Wigilia Paschalna może być odprawiana tylko w katedrach i kościołach parafialnych. Nie sprawuje się obrzędu zapalenia i poświęcenia ognia; po zapaleniu Paschału nie sprawuje się procesji, lecz od razu wykonuje się Exultet. Liturgia chrzcielna pozbawiona jest wszystkich obrzędów za wyjątkiem odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

po ósme: inne nabożeństwa pokutne i pobożnościowe Wielkiego Tygodnia mogą być przeniesione przez biskupa ordynariusza na inne dni, np. na 14 i 15 września (Święto Podwyższenia Krzyża i święto Matki Bożej Bolesnej).

Z polecenia Najwyższego Pontyfika na obecny 2020 rok, podpisał Prefekt Kongregacji Robert kardynał Sarah.

Przed Wielkim Tygodniem nasz arcybiskup jeszcze wyda zalecenia, które będą obowiązywały w naszej archidiecezji.