Nabożeństwa z kościołów archidiecezji w Internecie

W związku z panującą epidemią zachęcamy do skorzystania z nabożeństw, czy mszy św. za pomocą środków masowego przekazu.

Niech Matka Boża Pocieszenia ma nas w swojej opiece.

 

http://archpoznan.pl/pl/nabozenstwa-z-kosciolow-archidiecezji-w-internecie?fbclid=IwAR1k2pl5Dd_2v0nOT3UItvUBS4TEX6hyNEBBeg97VZ30HVOEfwDSAZMODKg