Ważny komunikat – zapoznaj się z treścią!

KOMUNIKAT

W związku z trwającym stanem epidemii oraz nowymi regulacjami władz cywilnych, przypominamy o następujących zasadach:
1. W kościele może uczestniczyć w liturgii do 15 osób, a więc osoby, które zamówiły intencje
mszalne oraz osoby, które czynnie włączają się w liturgię przez prowadzenie śpiewu i różańca.
2. Uczestnicząc w liturgii pamiętajmy o zasłonięciu ust i nosa oraz o siadaniu w ławkach w odstępach 2 metrowych od siebie.
3. Nadal aktualna jest dyspensa od obowiązkowego
uczestnictwa we mszy św.
4. W dalszym ciągu rekomendujemy przyjmowanie Komunii św. na rękę – przypominamy jednak, że nie wolno tego czynić używając rękawiczki. Osoby, które pragną przyjąć Komunię św. do ust, mogą uczynić to po zakończeniu rozdzielania jej wiernym przyjmującym na rękę lub u oddzielnego szafarza.
5. Na cmentarzu może znajdować się nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.
6. Okazja do spowiedzi św. zawsze przed mszą św., lub po uzgodnieniu telefonicznym (nr tel. 509930941).

Zachęcamy do wspólnej modlitwy przez internet.

Obraz może zawierać: tekst „0 PO PIERWSZE, BEZPIECZEŃSTWO. WAŻNY KOMUNIKAT Prosimy zapoznanie się z treścią załączonego opisu.”