Módlmy się za Strażaków

Serdecznie dziękujemy strażakom z Państwowej Straży Pożarnej oraz strażakom ochotnikom za pracę i trud ponoszony przy wypełnianiu odpowiedzialnej służby strażaka.

Życzymy przede wszystkim bezpiecznej służby i szczęśliwych powrotów z akcji. Wypełniając strażacką powinność wobec drugiego człowieka, zyskujecie szacunek w społeczeństwie.

Modlitwa do św. Floriana

Męczenniku święty, święty Florianie, od wieków czczony na polskiej ziemi, bądź i dziś naszym Patronem, Orędownikiem i Obrońcą przed Bogiem.
Uproś nam u Boga żywą wiarę, byśmy oparli się laicyzacji życia i wszędzie słowem i czynami miłości umieli mężnie ją wyznać.
Tak, jak dawniej chroń nas od wojny, ognia, powodzi i wszelkich klęsk żywiołowych.
Czuwaj nad ludźmi ciężkiej i niebezpiecznej pracy: strażakami, hutnikami i kominiarzami.
Strażaków ucz poświęcenia i ofiarnej służby w czasie klęsk żywiołowych, w ratowaniu ludzkiego życia i mienia.
Ucz nas poszanowania środowiska naturalnego.
Wypraszaj nam u Boga łaski i cnotę męstwa, abyśmy kiedyś przez Miłosierdzie Boże zasłużyli na wieczną nagrodę w niebie. AMEN
Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnie Ochotnicza Straż Pożarna Wilkowice

Obraz może zawierać: 1 osoba, tłum i na zewnątrz, tekst „DZIEŃ STRAŻAKA”