Nasi klerycy przyjmą święcenia kapłańskie 23 maja 2020 roku

Nasi klerycy, Nasi diakoni, a już od soboty 23 maja 2020 roku będziemy mogli powiedzieć Nasi księża. Po sześciu latach obserwowania drogi ku kapłaństwu będą mogli powiedzieć ,,Udało się”. Niezwykłe to było doświadczenie dla całej wspólnoty parafialnej, ponieważ byliśmy świadkami jak Ci młodzi ludzie wstępują do seminarium, przyjmują pierwsze posługi, jak zmieniają swoje odzienie na sutanny oraz mogliśmy uczestniczyć w poznańskiej katedrze na Ostrowie Tumskim we mszy św. podczas której przyjęli w ubiegłym roku święcenia diakonatu. A teraz co będzie? Dwaj młodzi księża z naszej parafii wyruszą w swoją drogę ramię z ramię z Panem Jezusem, ale zawsze będzie im towarzyszyć Matka Boża Pocieszenia i zawsze to będą ,,Nasi”.

A teraz kilka słów od NASZYCH PRZYSZŁYCH KSIĘŻACH:

• Dawid Wojdowski, ur. 10 lutego 1995 roku. Moim patronem jest św. Dawid, biskup Menevii – patron Walii. Szkołę podstawową skończyłem w Górce Duchownej. Mając siedem lat zostałem ministrantem, później lektorem i ceremoniarzem. W 2014 roku ukończyłem I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie i zdałem maturę. Tego samego roku rozpocząłem formację w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. W ubiegłym roku przyjąłem święcenia diakonatu. 7 maja bieżącego roku obroniłem pracę magisterską pt. ,,Teologia formularza mszalnego uroczystości Objawienia Pańskiego na podstawie Mszału Rzymskiego dla diecezji polskich”. A już za kilka dni przyjmę święcenia kapłańskie.

Uwielbiam czytać książki, trochę gram na gitarze, bardzo lubię rośliny.

Pragnę podziękować wszystkim za modlitwę i wsparcie, które jest dla mnie bardzo ważne. Proszę o dalszą modlitwę i ze swojej strony również ją obiecuję.

Niech Maryja, Matka Pocieszenia prowadzi nas wszystkich do Jezusa!

• Marcin Wojciechowski, ur. 20.08.1985 roku syn naszej parafii pochodzący z Olszewa, obecnie posługujące jako diakon w parafii pw. Świętej Trójcy w Poznaniu (Dębiec). Bieżącego roku obroniłem pracę magisterską.
Otrzymam z rąk J. E. Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego święcenia prezbiteratu w Poznańskiej Bazylice Archikatedralnej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła dnia 23.05.2020 r. o godz. 10:00.

Dnia 24.05.2020 o godz. 12:00 już jako ks. neoprezbiter odprawię swoją Mszę prymicyjną w naszym kościele.

Proszę o modlitwę za mnie i moich bliskich w tym ważnym dla nas dniu, ale też dla naszej parafii. Zapewniam wszystkich o swojej modlitwie!

Msze święte prymicyjne:
23.05. godz. 17:00 Msza św. prymicyjna ks. neoprezbitera Dawida Wojdowskiego
24.05. godz. 12:00 Msza św. prymicyjna ks. neoprezbitera Marcina Wojciechowskiego

Obraz może zawierać: 2 osoby, okulary, tekst „diakon Dawid Wojdowski diakon Marcin Wojciechowski”