Nowe obostrzenia!!!

Według nowego dekretu rządowego w naszym kościele może uczestniczyć w liturgii do 25 osób. Prosimy o przestrzeganie tych obostrzeń!!!

? Osoby, które zamówiły intencje mszalne,
? Osoby, które czynnie włączają się w liturgię przez prowadzenie śpiewu i różańca.

❗❗❗Uczestnicząc w liturgii pamiętajmy o zasłonięciu ust i nosa oraz o siadaniu w ławkach w odstępach 2 metrowych od siebie. ❗❗❗

Nadal aktualna jest dyspensa od obowiązkowego uczestnictwa we mszy św.
Zachęcamy do wspólnej modlitwy przez internet.

20200517 172258 0000