Intencje mszalne na Wielki Odpust 2020r.

Intencje Wielkiego Odpustu  (od 22 do 31 sierpnia 2020 r.)

Sobota 22 sierpnia 2020 r.

godz. 19.00

 1) Za + Jadwigę, Romana Białych, Cecylię, Juliana Bonar oraz wszystkich zm. z tych rodzin.

 2) Za + Eugeniusza Hojaka, Agnieszkę i Floriana Sobkowiak, Antoninę, Józefa Rzeźnik, Zofie i  Wincentego Szczepaniak.

3) Za + Stefanię, Andrzeja Biedrzyńskich, Mieczysława Kamińskiego

4) Za + Linę, Antoniego Kaźmierczak, Helenę Białą, Wiktorię, Zofię, Eugeniusza Kuśnierek.

5) Z podziękowaniem M.B. Pocieszenia za wszystkie łaski i zdrowie z okazji 44 r. ślubu z prośbą o dalszą opiekę; za śp. Władysława Czaplę w 38 r. śm. oraz za śp. Helenę, Bolesława Kamieniarz z okazji imienin i śp. Tadeusza Kamieniarza.                             

 

Niedziela 23 sierpnia 2020 r.

godz. 6.30

1) Za + zmarłych z rodziny Dworaków, Wojciechowskich, Hanów i Kostrzewów oraz o zdrowie dla Emilii Jasia.

2) Za + Józefę i Mariana Węgierskich, Janinę i Jerzego Biernat, Jana Waś, Wacława Szymańskiego, Sebastiana Kowalczyka, Annę Obarewicz, Grzegorza Wernera i za zm. z rodz. Węgierskich, Biernatów, Wasiów, Pawlików oraz Wierżańskich

3) Za + Annę, Romana, Czesława, Joannę Karpińskich, Janinę, Leona Józefczak, Teresę Musiołowską, Andrzeja Wolsztyńskiego

4) Za + Antoninę Kordus w 16 r. śm., Waleriana Kordus w 19 r. śm. oraz Helenę Reizner i Jacka Siudę.

5) Z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o Dary Ducha Św. dla syna oraz o roztropne podejmowanie decyzji jak i o zdrowie, miłość i zgodę dla całej rodziny.

 

godz. 8.00

1) Za + Jana, Wiktorię i Jana Kasprzyków.

godz. 9.00

1) Za + Władysławę, Floriana, Małgorzatę Thiel, Gabrielę Okoniewską i Krystynę Klecha

2) Za + Zofię i Czesława Dworczak, Eugeniusza Hojak oraz zm. z rodz. o radość życia wiecznego.

godz. 11.00

1) Za Parafian i Pielgrzymów szczególnie za wszystkich ludzi pracy.

2) Za + Zofię Klabińską z okazji 5 r. śm., zm Marię, Grzegorza Kwaśników, Teresę, Zenona Stefaniaków, Zbigniewa Klechę o wieczne zbawienie oraz o zdrowie i błog. Boże dla całej rodziny.

3) Za + Helenę, Mariana, Jerzego, Mirosława Michalaków, Kazimierę, Marka Grochowych, Pawła Jankowiaka, Mariusza Weinerta oraz za zm. rodziców obu stron.

4) Za + Marię i Jana Lisowskich

godz. 18.00

1) W podz. MB za życie i zdrowie dla małej Diany i jej matki, z prośbą o dalszą opiekę nad rodziną.

2) Za + Stanisława Walkowiaka w 1 r. śm. – od syna z rodziną.

 

Poniedziałek 24 sierpnia 2020 r.

godz. 6.30

1) Za + Łucję, Czesława, Leszka Zadrożnych, Helenę, Władysława Płóciniczak, Cecylię, Bernarda Kubiak, Helenę, Władysława Sobkowiak.

2) O dary Ducha Św. dla Tobiasza

3) Za żywych i zmarłych pielgrzymów z Dolska i ich rodzin.

 

godz. 8.00

1)

godz. 9.00

1) Do M.B. Pocieszenia z prośbą o łaskę nawrócenia Wojtka, cud przemiany jego serca oraz szczerą miłość.

 

godz. 11.00

1) Za wszystkich powołanych i o nowe powołania, a zwłaszcza powołania zakonne.

 

godz. 18.00

1) Za + Helenę, Jana, Czesława, Stanisława, Roberta Wojdowskich, Jadwigę i Władysława Kuśnierek, Cecylię i Leona Grobelnych, Agatę Grygier oraz zm. z całej rodziny z obu stron.

 

Wtorek 25 sierpnia 2020 r.

godz. 6.30

1) O opiekę Bożą dla rodziny i łaskę zdrowia dla Miłosza.

2)Za + Mieczysława, Jana, Annę, Henryka Nowaków, Szczepana, Stanisławę, Czesławę, Witolda, Idziego Lipińskich, Krystynę Sławińską, Jana, Marię Frąckowiaków.

3) Za + Jana, Romana Skrzypczaków, Zofię, Józefa, Wojciecha Bajsertów, Helenę, Bolesława, Tadeusza Kamieniarz za zm. z tych rodzin i za dusze w czyśćcu cierpiące.

4) Z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o Dary Ducha Św. dla syna oraz o roztropne podejmowanie decyzji jak i o zdrowie, miłość i zgodę dla całej rodziny.

 

godz. 8.00

1)

godz. 9.00

1)

godz. 11.00

1) Za wszystkich chorych i cierpiących na różne choroby

2) Za pomordowanych na Wołyniu

3) Za + Eugeniusz Hojaka, Agnieszkę Floriana Sobkowiak, Cecylię, Henryka, Dorotę Kosickich.

4) Z okazji 25 r. ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze i w pewnej intencji.

godz. 18.00

1) Za + Marię Nowaczyk – od kuzynów Tadeusza i Czesława z rodzinami.

2) Za + Henrykę, Józefa, Małgorzatę, Tadeusza Wojciechowskich, Bożenę Furmaniak, Jadwigę Wegenkę, Andrzeja Olejniczaka, Mariusza Weinerta, Pawła Jankowiaka, Joannę, Czesława, Urszulę Stachowiaków oraz za zm. z rodziny.

3) Za + Genowefę Han, Anastazję Noga, Bogumiłę Krupka.

4) Prośba o modlitwę i wstawiennictwo M.B. Pocieszenia o cud uzdrowienia z ciężkiej choroby, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski w życiu Danieli.

 

Środa 26 sierpnia 2020 r.

godz. 6.30

1) Za + Irenę Skorupkę – od sąsiadów.

2)Z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o Dary Ducha Św. dla syna oraz o roztropne podejmowanie decyzji jak i o zdrowie, miłość i zgodę dla całej rodziny

3)W 26 r. ślubu z podz. Za otrzymane łaski i z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny, za + Stanisława Holka, Andrzeja Stupnego i Stanisława Leśniarka oraz dusze w czyśću cierpiące, za + Elżbietę i Mieczysława Ratajszczak i zm. z rodziny.

4)

 

godz. 8.00

1)

godz. 9.00

1)

godz. 11.00

1) W intencji papieża Franciszka i naszej Ojczyzny

 

godz. 18.00

1) Za Strażaków

2) + Stefana Macieja Wojciechowskiego – od druhów strażaków z Olszewa.

 

Czwartek 27 sierpnia 2020 r.

godz. 6.30

1) Dziękczynna za wszystkie otrzymane łaski otrzymane za pośrednictwem M.B. Pocieszenia.

2) Za + Alojzego Szymańskiego, Leszka Ratajczaka, ks. kan. Bolesława Dratwę, ks. Krzysztofa Florczyka, Chwalisławę, Józefa Skorupińskich, Mariannę i Józefa Badorz.

3) Z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o Dary Ducha Św. dla syna oraz o roztropne podejmowanie decyzji jak i o zdrowie, miłość i zgodę dla całej rodziny.

 

godz. 8.00

1)

godz. 9.00

1) Za + Cecylię, Leona Grobelnych, Annę, Stefanię, Albina, Franciszka Białych, Marię, Agatę Grygier, zm. z rodziny Grobelnych, Białych, Piechowiaków i Grunów.

 

godz. 11.00

1) W intencji wszystkich prezbiterów i o nowe powołania kapłańskie

2) Za + Andrzeja Skrzypczaka – od chrześniaka z żoną i córką

 

godz. 18.00

1) Za + Teresę Wojciechowską, Jana Skrzypczaka – od siostry Stefani z rodziną

2) Za + Mirosława Ratajczaka – od żony i syna.

3) Za + Stefana, Zofię, Teodora, Edwarda, Stefana Błażejewskich, Walerię, Adama Żabińskich, Mirosława Skrzypczaka.

4) Za + z rodzin Cugrów, Kasperskich, Sobeckich, Sierackich, Walentego Juszczaka, Jana Adamskiego, Mariana Nowaka i w pewnej intencji.

5) Za + Gabrielę, Ewę, Zofię, Antoniego Okoniewskich, Małgorzatę, Władysławę, Floriana Thiel oraz zm. z rodzin.

                                                                                                                                                                                                                                    

Piątek 28 sierpnia 2020 r.

godz. 6.30

1) Za + Edwarda w r. śm., Cecylię, Waldemara, Walentego, Tadeusza Elsner, Kazimierza i Teodozję Matuszewskich, Krzysztofa Balickiego, za zm. z rodz. Elsner, Matuszewskich i Białych

2) Do Matki Bożej o błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla całej rodziny.

3) Dziękczynna M.B. Pocieszenia za wszystkie otrzymane łaski i wysłuchane prośby i o cud uzdrowienia dla wnuczki.

4) Z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o Dary Ducha Św. dla syna oraz o roztropne podejmowanie decyzji jak i o zdrowie, miłość i zgodę dla całej rodziny.

 

godz. 8.00

1)

godz. 9.00

1)

 

godz. 11.00

1) W intencji wszystkich dzieci i ich rodziców.

2) O zdrowie dla Tomka i żywą wiarę dla całej rodziny.

3) W podziękowaniu Bogu oraz M.B. Pocieszenia za opiekę nad całą rodziną, prosząc o zdrowie dla rodziców oraz sióstr i siostrzeńca mieszkających w Anglii.

 

godz. 18.00

1) W podz. Bogu i M.B. Pocieszenia za otrzymane dotychczas łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę M.B. Pocieszenia dla całej rodziny.

2) w 6 r ślubu Marty i Pawła i o zdrowie dla córek Zosi i Marty

 

Sobota 29 sierpnia 2020 r.

godz. 6.30

1) O błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny, szczególnie dla córki i wnuków, o szczęśliwe pożycie małżeńskie córki Pauliny oraz spokój duszy dla zmarłego męża Ryszarda.

2) Za + Martę i Stanisława Jankowiaków oraz dla rodzeństwa śp. Barbarę Krzyżostaniak, Jana Juskowiaka w 5 r. śm. i zm. z rodziny Kostańskich – od Krystyny z rodziną.

3) Za + Bożenę Jankowską w 4 r. śm. oraz zm. z rodziny Jankowskich i Ratajczaków.

4) Za + Helenę i Władysława Molendów oraz Józefa Rittera i zm. z rodzin Molendów i Ritterów.

5) Z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o Dary Ducha Św. dla syna oraz o roztropne podejmowanie decyzji jak i o zdrowie, miłość i zgodę dla całej rodziny.

 

godz. 8.00

1)

godz. 9.00

1) Za + Stanisławę, Annę i Telesfora Kowalewskich, Janinę i Antoniego Opasków, Zytę i Hipolita Glinkiewicz oraz zm. z rodz. Białych, Sędłochów i Wamberskich.

 

godz. 11.00

1) W intencji wszystkich członków Róż Różańcowych.

2)

godz. 18.00

1) W intencji wojska i policji.

 

Niedziela 30 sierpnia 2020 r.

godz. 6.30

1) Za + Antoninę i Jana Koebsch oraz Łucję Koebsch i zm. z rodziny o dar nieba dla nich.

2) Za  + Mieczysława, Jana, Annę, Henryka Nowaków, Szczepana, Stanisławę, Czesławę, Witolda, Idziego Lizinskich, Krystynę Sławińską, Jana, Marię Frąckowiaków.

3) Z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o Dary Ducha Św. dla syna oraz o roztropne podejmowanie decyzji jak i o zdrowie, miłość i zgodę dla całej rodziny.

 

godz. 8.00

1)

godz. 9.00

1) O Boże błog. i dary Ducha Św. dla Zofii, Marysi i Maksymiliana z okazji urodzin

2) Z ok. 50 ur. Sławomira z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla solenizanta i całej rodziny.

3) Za + Stefana, Zofię, Władysława, Leokadię, Elżbietę Wojciechowskich, Teresę, Kazimierza, Macieja, Kazimierza Białych, Magdalenę Pniewską, Jadwigę, Michała Seifert, Jerzego Mikołajczaka, Klarę Cieślik i za zm. z rodziny Wojciechowskich, Siemieniak, Białych i Maćkowskich.

godz. 11.00

1) Za dzieci i młodzież z okazji Nowego Roku Szkolnego.

2) w 50 r. ślubu Natalii i Bogusława w podziękowaniu  i z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę M.B. Pocieszenia na dalsze lata.

3) Za + Feliksa Kasztelana

4) Za + Alojzego Szymańskiego raz o zdrowie i opiekę M.B. Pocieszenia dla całej rodziny.

 

godz. 18.00

1) Za + Franciszka, Stanisławę, Andrzeja Jankowskich, Mariannę, Bolesława Koniecznych.

2) Za + Dezyderego Rumińskiego – od rodziny.

 

Poniedziałek 31 sierpnia 2020 r.

godz. 8.00

1) W int. Zmarłych Czcicieli M.B. Pocieszenia, pielgrzymów, ofiarodawców i dobroczyńców Sanktuarium.

2) Za + Józefa Etynkowskiego – od bratanic i bratanków z rodzin Etynkowskich, Jadwigi Orzechowskiej z rodzinami.

3) Z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o Dary Ducha Św. dla syna oraz o roztropne podejmowanie decyzji jak i o zdrowie, miłość i zgodę dla całej rodziny.

 

godz. 10.30

1) W intencji wszystkich zmarłych