Zapraszamy na odpust ku czci MB Pocieszenia

Plak 6