Kolejne zmiany w obostrzeniach

W związku z dynamiczną sytuacją i nowymi obostrzeniami prosimy o zapoznanie się z dekretem:

Dekret o dyspensie w związku z obostrzeniami sanitarnymi
W związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi podczas zgromadzeń religijnych (1 osoba na 4mkw w strefie żółtej i 1 osoba na 7mkw w strefie czerwonej), udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane wszystkim wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej do czasu zniesienia ograniczeń.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej we wskazanym czasie nie jest grzechem.

Zachęcam także, aby korzystający z dyspensy byli wierni osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w miarę możliwości łączyli się duchowo z liturgiczną wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

† Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Poznań, dnia 15 października 2020 roku

N. 5403/2020

http://archpoznan.pl/pl/web/homilia/view/id/dekret-o-dyspensie-w-zwiazku-z-obostrzeniami-sanitarnymi?fbclid=IwAR357BGHPzPDta92dPT4JHqph9jcEBgoMf2wwPfcCRFt7GQ7ycRMgWDHPsw