Proboszczowie

Zdjęcie Imię i nazwisko Daty
Qes 0510 ks. Przemysław Wilk od 1 lipca 2019 do chwili obecnej
ks. Piotr Bartkowiak od 2 lipca 2011 do 30 czerwca 2019
ks. Wieńczysław Nowak od 14 grudnia 1996 do 1 lipca 2011
ks. Franciszek Drost od 1 lipca 1988 do 13 grudnia 1996
ks. Karol Biniaś od 1 sierpnia 1984 do 30 czerwca 1988
ks. Stefan Dudziak od 1 marca 1977 do 31 lipca 1984
ks. Aleksy Stodolny od 1 lipca 1971 do 1 marca 1977
ks. Kazimierz Pietrzak od 1 lipca 1964 do 15 czerwca 1971
ks. Wiktor Joachimczak od 1 lipca 1958 do 1 lipca 1964
ks. Julian Henryk Górecki od 15 sierpnia 1948 do 30 maja 1958
ks. Tadeusz Mnichowski 1947 – 1948
ks. Wacław Szurmiński 1945 – 1947
ks. Walenty Kolasiński 1921 – 1941
ks. Józef Krótki 1892 – 1920
ks. Walenty Grośty 1891 – 1892
ks. Stanisław Gieburowski od 7 stycznia 1858 do 19 września 1891