Chrzest

Chrzest – ku „nowemu stworzeniu”

„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów”

/KKK 1213/

Niedzielna Msza. Przed ołtarzem odświętnie ubrani rodzice i chrzestni, trzymający w becikach dzieci podnoszące płacz, gdy ksiądz kropi je wodą.
To tradycyjny obrazek z chrztu w Kościele katolickim. Sakrament ten, jak uczy „Katechizm”, jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów.

Zapewne każdy z lekcji religii pamięta, iż chrzest gładzi skutki grzechu pierworodnego i oznacza włączenie do wspólnoty Kościoła. Wiemy też, że sakrament ten jest konieczny człowiekowi do zbawienia, dlatego Chrystus polecił swoim uczniom głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie narody. Kościół nie zna oprócz chrztu innego środka, by zapewnić osiągnięcie szczęścia wiecznego. Jednak wszyscy ludzie, którzy nie znają Boga, ale szczerze Go szukają i starają się pełnić Jego wolę, są zbawieni, chociaż nie przyjęli chrztu. Chrzest – jak naucza św. Paweł – jest „obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym”. Św. Grzegorz z Nazjanzu nazywa chrzest „najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga”. Sakramentu tego udziela kapłan, jednak w obliczu śmierci ochrzcić może każda osoba, pod warunkiem że ma takie same intencje jak Kościół i poleje wodą głowę kandydata, mówiąc: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Chrzest, obok Eucharystii, jest jedynym sakramentem uznawanym przez wszystkie Kościoły chrześcijańskie.

Jan Paweł II, nazywając go wielkim darem, apeluje: „trzeba by świętować dzień chrztu nie mniej niż dzień urodzin!”

Istotne informacje:

Dwa tygodnie przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia dziecka, świadectwem ślubu kościelnego / jeśli był poza parafią zamieszkania / oraz świadectwem moralności chrzestnych wystawionym przez duszpasterza parafii, w której mieszkają.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.

W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

  • ukończyli 16 rok życia,
  • przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,
  • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary,
  • chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego,
    a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację.